Operasi Khidmat Tetamu

(HT-110-3:2011)
Menyedia dan memberi peluang latihan kemahiran kepada pelajar lepasan PMR / SPM / SPMV dalam Bidang Hospitaliti secara amnya dan Operasi Khidmat Tetamu secara khususnya mengikut piawaian Jabatan Pembangunan Kemahiran dan Kementerian Sumber Manusia bagi memenuhi keperluan industri.
Program SKM
p

Pengenalan

Operasi Khidmat Tetamu adalah berasaskan kepada Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan yang digubal oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran

Pensijilan

Pelatih-pelatih yang telah terampil akan dianugerahkan dengan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3. Tempoh belajar selama 12 bulan di Suria College of Hospitality.

Syarat-Syarat Lain

Z

Berumur 17 tahun -35 tahun

Z

Warganegara Malaysia

Z

Boleh membaca, menulis dan mengira

Z

Sihat tubuh badan dan bebas diri daripada dadah

Z

Bagi permohonan untuk Tahap 2 atau 3 mestilah mempunyai tahap sebelumnya dari mana-mana institusi yang telah ditauliahkan oleh JPK-KSM

Pengambilan Pelajar

Pengambilan pelajar 4 kali setahun iaitu pada bulan Januari, April, Julai dan Oktober. Hebahan pengiklanan disiarkan di media cetak, media elektronik dan road tour.