Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik

Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik Satu Fasa (EE-320-2:2012)

Menyediakan pekerja mahir yang mempunyai kemahiran yang kompeten dalam bidang juruteknik elektrik dan mempunyai kebolehan pekerjaan dan diterima oleh industri.

Program SKM
p

Pengenalan

Program Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik adalah berasaskan kepada Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan yang digubal oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran

Pensijilan

Pelatih-pelatih yang telah terampil akan dianugerahkan dengan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) mengikut Tahap 2. Pembelajaran SKM tahap 2 adalah di Suria College of Technology (KL). Pelatih berpeluang untuk meyambung ke tahap SKM 3 di Pusat Bertauliah yang lain di bawah kerjasama dengan Suria College of Technology (KL)

  • SKM Tahap 2 : 12 Bulan

Smart Building

Kemajuan terkini dalam pengumpulan data dan analisis membuka peluang baru untuk teknologi bangunan pintar. Untuk kali pertama, Sistem Pengurusan Bangunan(BMS) yang mempunyai keupayaan memenuhi keperluan pengguna untuk pencahayaan, suhu dan perkhidmatan lain seperti penjimatan tenaga melalui perkhidmatan yang disasarkan.

Syarat-Syarat Lain

Z

Berumur 17 tahun -35 tahun

Z

Warganegara Malaysia

Z

Boleh membaca, menulis dan mengira

Z

Sihat tubuh badan dan bebas diri daripada dadah

Pengambilan Pelajar

Pengambilan pelajar 4 kali setahun iaitu pada bulan Januari, April, Julai dan Oktober. Hebahan pengiklanan disiarkan di media cetak, media elektronik dan road tour.