• Pegawai Penilai Penyediaan & Pembuatan Makanan
  • Pegawai Penilai Pembuatan Pastri
  • Pegawai Penilai Pembuatan Roti
  • Pegawai Penilai Operasi Pengemasan
  • Pegawai Penilai Operasi Servis Makanan & Minuman
  • Pegawai Penilai Operasi Khidmat Tetamu
Kelayakan diperlukan :
  • Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dan 3 (Tahap 4 jika ada)
  • Sijil Mengajar Vocational Training Officer – VTO
  • Sijil Kursus Induksi PP/PPB/PPD
  • Mempunyai Pengalaman Industri
  • Kebolehan Mengajar